A BRDSZ elektronikus hírlevele
2015. október
Erzsébet utalvány
FELHÍVÁS

Tisztelt BRDSZ tagok!

A BRDSZ Intéző Bizottsága felhívással fordul a tagsághoz.
Azon tagjaink, akik
2016. 01.01. és 02.28. között
befizetik 2016-os éves tagdíjukat,
SORSOLÁSON VESZNEK RÉSZT!

Kisorsolunk 2016. március 07-én

Hévíz Gyopárosfürdő Balatonmáriafürdő
1 db hévízi 1 db gyopárosfürdői 1 db balatonmáriafürdői

beutalót!

Azon tagjaink között, akik
2016. 01.01. és 02.28. között
lépnek be a szakszervezetünkbe,
és befizetik éves tagdíjukat 2016. 02.28-ig,
szintén sorsoláson vesznek részt.

Kisorsolunk 2016. március 07-én
1 db balatonmáriafürdői
1 db hévízi,
vagy
1 db gyopárosfürdői
beutalót!
Intéző Bizottság

INKÁBB HIVATALOSAN!

Pintér SándorMegjelent: 2015. október 23. péntek

Maximum 100 ezer forintos adományt fogadhatnak el a migránsokkal dolgozó rendőrök

Utasítást adott ki a belügyminiszter, Pintér Sándor a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésében részt vevő, a belügyminiszter irányítása alatt álló szervek részére felajánlott adományok elfogadásának rendjéről. Az utasítás szerdán jelent  meg a Magyar Közlöny mellékletében, a Hivatalos Értesítőben.
http://index.hu/belfold/2015/10/22/maximum 100 ezer forintos adomanyt fogadhatnak el a migransokkal dolgozo rendorok/

6012 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő • 2015. évi 52. szám

A belügyminiszter 30/2015. (X. 21.) BM utasítása a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésében részt vevő, a belügyminiszter irányítása alatt álló szervek részére felajánlott adományok elfogadásának rendjéről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

1. Ezen utasítás hatálya kiterjed az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre, a terrorizmust elhárító szervre, a büntetés-végrehajtási szervezetre, a hivatásos katasztrófavédelmi szervre, a menekültügyi és idegenrendészeti szervre.

2. Ezen utasítást a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet elrendelése esetén – a válsághelyzettel érintett területeken, annak fennállása alatt –, a válsághelyzet kezelésével kapcsolatos feladatokat ellátó állomány részére felajánlott adományok elfogadására kell alkalmazni.

3. Az adomány elfogadásáról vagy visszautasításáról a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet területén illetékes,
  1. aválsághelyzet kezelésével kapcsolatos feladatokat ellátó állomány ellátásáért felelős vezető,
  2. a megyei rendőrfőkapitány vagy
  3. az általuk kijelölt személy
(a továbbiakban együtt: elfogadó) dönt.

4. Az elfogadó feladatai az adomány elfogadása esetén:
  1. a) gondoskodik az adomány átadás-átvételi jegyzék felvétele mellett az adomány átvételéről,
  2. b) a nem magánszemélyt nyilatkoztatja, hogy az adományozó az adomány után az áfakötelezettségét teljesítette,
  3. c) heti rendszerességgel tájékoztatást ad a Magyar Rendvédelmi Kar (a továbbiakban: MRK) elnökének az átvett adományokról,
  4. d) élelmiszer esetén felméri – a rendelkezésre álló eszközeivel –, hogy az adomány emberi fogyasztásra alkalmas-e,
  5. e) gondoskodik az adomány megfelelő tárolásáról, felhasználásáról.

5. Pénzadomány felajánlása esetén az elfogadó tájékoztatja az adományozót, hogy pénzadomány elfogadása postai csekken történő befizetés vagy az 1. mellékletben megjelölt, a Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámra történő átutalás esetén lehetséges, és – postai csekken történő befizetés esetén – átadja az adományozónak a szerv bevételi számlájára szóló postai befizetési csekket.

6. Élelmiszer-adomány esetén az elfogadó haladéktalanul gondoskodik annak megfelelő tárolásáról, kezeléséről, illetve felhasználásáról.

7. Ha az élelmiszer-adomány tárolása a Magyar Honvédség szervezeténél célszerű vagy szükséges, az elfogadó az elfogadást megelőzően a Magyar Honvédség közreműködő szervezetének élelmezési ellátásáért felelős vezetőjétől nyilatkozatot kér a tárolás feltételeinek fennállásáról.

8. Az MRK elnöke havonta javaslatot tesz az elfogadónak az addig fel nem használt adományok felhasználására.

9. Ezen utasítás alapján nem fogadható el adományként készpénz, 100 000 Ft-nál nagyobb értékű adomány, vagy ha az adományozó az adomány átadásáért ellenszolgáltatást vár.

10. A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet területén illetékes megyei rendőrfőkapitány az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv honlapján és a helyben szokásos módon közzéteszi azon helyek címét, ahol az adományok átadhatóak (a továbbiakban: átvevőhely). A megyei rendőrfőkapitány az átvevőhelyek kijelölését megelőzően egyeztet a válsághelyzet kezelésével kapcsolatos feladatokat ellátó szervek vezetőivel vagy az állomány ellátásáért felelős vezetőivel, hogy hol indokolt átvevőhely kijelölése.

11. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
HA MAJD MINDENKI TUDJA!?
Bölcsőtől a sírig – az Orbán-kormány az egészségünkről is mindent tudni akar
A kormány megszüntetné az orvosi titoktartást, és egyetlen központi adatbankba tömörítené tízmillió magyar állampolgár teljes egészségügyi adattömegét bármiféle jogorvoslat lehetősége nélkül. A kötelező és totális, halálig tartó egészségügyi nyilvántartás ellentétes az európai joggal – állítja az adatvédelmi szakértő.
http://nol.hu/belfold/bolcsotol-a-siirig-az-orban-kormany-az-egeszsegunkrol-is-mindent-tudni-akar-1571161

Eljöhet-e a szakszervezeti reneszánsz?
„Hogyan tovább szakszervezet?” címmel tartottak kerekasztal beszélgetést múlt héten Visegrádon a XII. Magyar Munkajogi Konferencián, ahol a munkavállalói érdekvédelem hazai és európai kilátásait taglalták a meghívott vendégek. A hozzászólók egyetértettek abban, hogy az európai szakszervezeti mozgalmak válságban vannak és arra is vállalkoztak, hogy felvázolják, milyen megoldásokkal újulhatnának meg ezek a munkavállalói szervezetek.
http://www.munkajog.hu/rovatok/munkahely/eljohet-e-a-szakszervezeti-reneszansz

Szakszervezetek: a pénzkérdés időzített bomba
Csak a létfenntartásra elegendő a szűkös költségvetés Szinte csak a létfenntartásra elegendő az a szűkös költségvetés, amelyből a szakszervezeti szövetségek gazdálkodhatnak.
http://szakszervezetek.hu/hirek/1658-szakszervezetek-a-penzkerdes-idozitett-bomba

290 millió forintot költött a Parlament az Országgyűlési Őrség jutalmazására
Két és fél év alatt mintegy 290 millió forinttal jutalmazták a 370 fős Országgyűlési Őrség tagjainak munkáját – derült ki az Átlátszó adatigénylésére kapott válaszokból. Ezzel szemben a többi rendvédelmi testületnél nem vitte túlzásba a dolgozók teljesítményének anyagi elismerését. A jól kereső terrorelhárítóknál vagy a Nemzeti Védelmi Szolgálatnál ez még érthető is. De semmilyen jutalomban nem részesültek a tűzoltók és alig valamiben a rendőrök.
http://blog.atlatszo.hu/2015/10/290-millio-forintot-koltott-a-parlament-az-orsszaggyulesi-orseg-jutalmazasara/

A fegyveres szerv állománya tagjának kinevezéstől eltérő szolgálatteljesítése
A hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény lehetőséget ad a szabad mozgás és a tartózkodási hely szabad megválasztása alkotmányos joga korlátozására, az állomány tagjának a tartózkodási helyéről való berendelésére, és rendvédelmi érdekből lehetővé teszi, hogy az állomány tagja a rendvédelmi szerven kívül történő teljesítésére is sor kerüljön.
http://munkajog.hu/rovatok/munkahely/a-fegyveres-szerv-allomanya-tagjanak-kinevezestol-eltero-szolgalatteljesitese

Ellenőrizhető a dolgozó nethasználata
most az internet-, e-mail- és telefonhasználat ellenőrzési jogát tárjuk fel.
http://munkajog.hu/rovatok/munkahely/ellenorizheto-a-dolgozo-nethasznalata

Felmondhatunk a munkavállalónak egy facebook bejegyzés miatt?
Mára teljesen természetessé vált, hogy internetes fórumokban és közösségi oldalakon különböző témákhoz, hírekhez rendszeresen hozzászólunk, pozitív vagy akár kritikus véleményünknek is hangot adunk. Megeshet viszont, hogy a munkáltató nem nézi jó szemmel az internetes aktivitásunkat, mert úgy találja, hogy a nyilvánosan is olvasható, nagy közönség számára elérhető fórumbejegyzések, facebook és twitter posztok alkalmasak lehetnek arra, hogy veszélyeztessék vagy sértsék a munkáltató jó hírnevét, illetve másokra nézve sértő, durva és megalázó megjegyzéseket tartalmaznak.
http://munkajogportal.hu/felmondhatunk-a-munkavallalonak-egy-facebook-bejegyzes-miatt/

Kellemetlen hír a nyugdíjasoknak: idén is elmarad a plusz emelés
A jelenlegi információk birtokában lassan már biztosan kijelenthető, hogy idén is túltervezte az inflációt a kormány. Ennek pedigegyenes következménye az, hogy a néhány éve még megszokott kiegészítő nyugdíjemelés idén is elmarad.
http://mfor.hu/cikkek/szemelyes_penzugyek/Rossz_hir_a_nyugdijasoknak__iden_is_elmarad_a_plusz_emeles.html

Összeírják a házastársakat az új adótörvény miatt
A munkáltatóknak több munkát ad majd az egyszerűbb szja-bevallás – derül ki az adózás rendjéről szóló törvény tervezett módosításait böngészve.
http://www.vg.hu/gazdasag/adozas/osszeirjak-a-hazastarsakat-az-uj-adotorveny-miatt-459431

A házasság és a pénzügyek
A „Mennyit szánj az esküvőre és a nászútra?” kérdésén túl számtalan dilemmát szül a házasélet: közös vagy külön kassza? Bankkal közös nagy vagy saját kis lakás? Egyáltalán mit is tudsz a párod pénzügyeiről? Nem mellékes kérdések ezek a házasság előtt, vagy közvetlen utána.
http://www.bankmonitor.hu/cikk/a-hazassag-es-a-penzugyek.htm

Vagyonnyilatkozat élettársak között
A 2014. március 15-én hatályba lépett Polgári Törvénykönyv (Ptk) a korábbi szabályozásnál lényegesen részletesebben rendezi az élettársi kapcsolat létrejöttét, megszűnését, az élettársi tartásra és lakáshasználatra való jogosultságot valamint az élettársi vagyonközösség szabályait.
http://www.portfolio.hu/premium/vagyonnyilatkozat_elettarsak_kozott.4.221161.html

Ezt a költséget is kötelező lenne a munkáltatóknak megtéríteniük
Elszámolhatja-e a tömegközlekedés költségeinek megtérítését a munkáltató, és milyen adózási szabályokkal kell tisztában lennie 
http://adozona.hu/szja_ekho_kulonado/Ezt_a_koltseget_is_kotelezo_lenne_a_munkalt_FSPLZY

A családi pótlék bánhatja, ha elmarad a védőoltás
Megvonhatják a családi pótlékot azoktól a szülőktől, akik nem adatják be hat év alatti gyermekeiknek a kötelező védőoltásokat.
http://www.medicalonline.hu/eu_gazdasag/cikk/a_csaladi_potlek_banhatja__ha_elmarad_a_vedooltas
ADOK- VESZEK
ELADÓ

HÉVÍZ Napsugár Üdülő és Lakásszövetkezet
* 1 db. egyszobás (3 személyes) 2 x 2 hetes üdülési jog 500 000 Ft
* 1 db. másfél szobás (5 személyes) 2 x 2 hetes üdülési jog 800 000 Ft

Farkas Mihály 06/30/9478-358