T-MA - A BRDSZ elektronikus hírlevele
2014. július
BELÜGYMINISZTÉRIUM
ZSINKA ANDRÁS
személyügyi helyettes államtitkár

Dr. Bárdos Judit asszony, BRDSZ főtitkára, Pangó Géza úr, FRSZ főtikára, Pach Dániel úr, RSZV elnöke, Szima Judit asszony, TMRSZ főtitkára, Csurel János úr, BVDOSZ elnöke, Kucsera Miklós úr, FBVSZOSZ főtitkára, Salamon Lajos úr, HTFSZ elnöke, Kiss József úr, FTSZ elnöke, Talabér Zoltán úr, PVDÉSZ elnöke, Powell Pál úr, NSZÉSZ elnöke, Dr. Zay István úr, NBDÉSZ elnöke, Vincze Tibor úr, RKDSZ elnöke, Tarró Péter ár, KÖVIOSZ elnöke Czövek János úr, HOSZ elnöke Holecz Gábor úr, VPDSZ elnöke részére

Tárgy: javaslat kérése közszolgálati életpálya kidolgozása tárgyában
Iktatószám: BMSZÜ/11079-5/12014. Ügyintéző: Kovácsné dr. Szekér Enikő bv. őrgy.

Székhelyeiken
kizárólag elektronikus úton továbbítva

Tisztelt Főtitkár/Elnök Asszony/Úr!

Az előző kormányzati ciklusban a Kormányzati Személyzeti Stratégia kidolgozásával, továbbá a közszolgálati életpályák összehangolásáról szóló 1207/2011. (VI. 28.) Korm. határozatban meghatározott feladatok teljesítésével megindult a közszolgálat személyzeti politikájának átfogó reformja, amelynek középpontjában az ágazatban foglalkoztatottak új életpálya-modelljének kialakítása áll. Ennek eredményeként kidolgozásra került a tudás és teljesítményalapú előmenetel feltételrendszere (pl. az egységes közszolgálati teljesítményértékelési rendszer bevezetésével, a közigazgatási és a rendészeti alap- és szakvizsga rendjének újraszabályozásával és egyenértékűsítésével, a kredit-alapú továbbképzési rendszer bevezetésével), továbbá lezárult a közszolgálat munkaköreinek felmérése a Munkakör Alapú Rendszer létrehozása érdekében, amelynek célja a munkakörbe megkívánt tudás, tapasztalat, teljesítmény és kompetenciák alapulvétele a munkakörök besorolása keretében.

A közszolgálati életpálya-modell kidolgozása a fenti eredményekre épülve folytatódik. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (Statútum) értelmében a „közszolgálati életpálya kidolgozásáért" a belügyminiszter felelős, amely nem kizárólag a rendvédelem hivatásos állománya, hanem a civil közigazgatásban dolgozó kormánytisztviselők tekintetében is jelenti az életpálya kidolgozásának feladatát, továbbá a katonai életpályával történő összehangolását.

A Kormány korábbi döntéseiből következően az új közszolgálati életpálya elkövetkező időszakban megvalósításra tervezett elemei különösen az alábbiak:

  • új előmeneteli- és illetményrendszer kidolgozása és bevezetése;
  • a Kormány által már több fordulóban tárgyalt lakhatási támogatási rendszer bevezetése, amelynek középpontjában egy igen kedvező hitel konstrukció áll, amely alacsony törlesztő részlettel, akár önrész nélküli, állami kezességvállalás mellett, hosszú, akár 25-30 évre elhúzódó törlesztési lehetőséggel segítené elő a munkatársak önálló lakáshoz jutását;
  • továbbá egy megtakarítás jellegű biztosítási konstrukció kidolgozása és bevezetése, amely az életpálya lezárásakor nyújtana a közszolgálat dolgozóinak jelentős támogatást.

A közszolgálati életpálya-modell kidolgozását jelentőségének megfelelően, a lehető legszélesebb körű egyeztetéseket követően, valamennyi érintett szerv bevonásával tervezzük megvalósítani. Ennek első lépéseként kérem, hogy egy átfogó koncepció kidolgozásához szakszervezete álláspontját, javaslatait - a fenti tárgykörök tekintetében is.

Budapest, 2014. július 10.

Üdvözlettel:
Zsinka András
Ha nem szeretne BRDSZ hírlevelet kapni, a leiratkozáshoz írjon a brdsz@brdsz.hu címre.